Terminal kontenerowy DCT2 Port Północny Gdańsk

DCT Gdańsk to największy pod względem liczby przeładunków terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Zadanie inwestycyjne T2 polegało na wybudowaniu drugiego nabrzeża. Jest to głębokowodne nabrzeże długości około 656 metrów i głębokości do 17 metrów. Generalnym Wykonawcą projektu była Grupa BESIX, podwykonawcą zaś Sopocka Spółka NDI.

Minerals DC Nowak dostarczyło na potrzeby 19 miesięcznej realizacji projektu blisko 250 tys. ton kruszyw morskim, przed wszystkim mieszanek o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, piasku 0/2mm oraz frakcji do produkcji mieszanek betonowych.