Przekop Mierzei Wiślanej

Przekop Mierzei Wiślanej to sposób na wytyczenie nowej drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańska. Aby ruch statków nie ograniczał zbytnio ruchu samochodowego niezbędne jest wybudowanie m. in. kanału żeglugowego ze śluzą, mostów obrotowych oraz kapitanatu.

Inwestycja „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I” obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą; budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym. Kanał żeglugowy ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości.
Docelowo, po kolejnych etapach inwestycji ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4-4,5 m, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości.
Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r.

Minerals DC Nowak jest głównym dostawcą kruszyw dla firmy Bosta-Beton Sp. z o.o. ( Grupa CRH) odpowiedzialnej za produkcję mieszanek betonowych.
Dotychczas zrealizowane zostały dostawy blisko 120.000,00 ton materiałów, w tym kruszywo drobne o uziarnieniu 0-2 mm – ca. 50.000 ton, kruszywo grube o uziarnieniu 2-8 mm – ca. 35.000 ton oraz  8-16 mm – 35.000 ton.

Inwestor: Urząd Morski w Gdyni
Generalny Wykonawca:  konsorcjum firm NDI i BESIX.

źródło:
Urząd Morski w Gdyni www.umgdy.gov.pl
Grupa NDI www.ndi.pl