Tunel pod Martwą Wisłą

Tunel pod Martwą Wisłą jest częścią projektu o nazwie Trasa Słowackiego zrealizowanego z kilku mniejszych zadań. Trasa połączyła port lotniczy w Rębiechowie ze wschodnią częścią gdańskiego portu, gdzie spotyka się Trasą Sucharskiego, tworząc pierścień drogowy wokół śródmieścia Gdańska.

Minerals DC Nowak został wybrany dostawcą kruszyw naturalnych na potrzeby inwestycji. Ponad 2 letni proces budowy pochłonął około 100 tyś. ton kruszyw morskich.
Kruszywo morskie pochodzące ze złoża zlokalizowanego w Morzu Bałtyckim – „Południowa Ławica Środkowa – Bałtyk Południowy” znalazło zastosowanie w konstrukcjach betonowych wylewanych bezpośrednio na placu budowy, w szczególności w konstrukcji wanien wjazdowych oraz w palach i w podbudowach.

   

Budowa tunelu to gigantyczne przedsięwzięcie –  jak dotąd jedyne tego rodzaju w Polsce.
Dwu-tunelowy odcinek trasy o długości całkowitej 1,4 km przebiega pod Wisłą na głębokości w swym najniższym miejscu prawie 35 m. Każdy z tuneli ma po dwa pasy ruchu. Połączone są ze sobą pomocą siedmiu mini tuneli będących drogami ewakuacyjnymi. Wykonany został metodą drążoną, za pomocą maszyny wiercącej TBM. Budowa tunelowego odcinka wraz z już gotowymi trzema fragmentami Trasy Słowackiego pochłonęła w sumie 1,420 mld zł z czego 1,154 mld zł pochodził z Unii Europejskiej.
Budowa formalnie rozpoczęła się pod koniec 2011 roku, jednak faktyczna realizacja nastąpiła dopiero w 1 kwartale 2012 r. Zakończenie inwestycji nastąpiło na przełomie 2014 i 2015 roku.