O firmie

Nasza firma

Spółka Minerals DC Nowak Sp. z o.o. Sp. k. zajmuje się wydobyciem, handlem i dystrybucją kruszyw. Jako jedyna firma w Polsce zajmuje się pozyskiwaniem, przerobem i sprzedażą kruszyw naturalnych pochodzących ze złoża zlokalizowanego w Morzu Bałtyckim - „Południowa Ławica Środkowa – Bałtyk Południowy”. Minerals DC Nowak poza pozyskiwaniem surowca z dna morza za pomocą wyspecjalizowanych jednostek wydobywczych, sprowadza również kruszywa naturalne łamane z kopalni Seljetokken, Eikefet, Eidsnes i Halsvik zlokalizowanych w Norwegii. Nasze kruszywa znajdują zastosowanie w produkcji mieszanek betonowych, mas bitumiczno-asfaltowych a także w szerokorozumianej rozbudowie infrastruktury drogowej i kubaturowej.
Z uwagi na pochodzenie (Południowa Ławica Środkowa - Bałtyk Południowy) i wynikające z tego parametry kruszyw naturalnych oferowanych przez Minerals DC Nowak, podkreślić należy, iż z powodzeniem znajdują one bardzo szerokie zastosowania w branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej oraz produkcji mieszanek betonowych klas o najwyższych wymaganiach jakościowych, trwałościowych i estetycznych. Jest to możliwe nie tylko dzięki sprawnemu systemowi dystrybucji materiału i konkurencyjnej cenie, ale przede wszystkim dzięki parametrom fizyko-chemicznym niespotykanym praktycznie na śródlądowych kopalniach odkrywkowych.
Lokalizacja złoża na terenie Ławicy Południowej Morza Bałtyckiego powoduje, iż wszelkie procesy wietrzenia i dezintegracji materiału skalnego są zminimalizowane. Kruszywo znajduje się pod stałym ciśnieniem, w stałej temperaturze i w warunkach środowiskowych o znikomej zmienności.
W materiale dominują skały z grupy magmowych i metamorficznych, w tym głównie granity i gnejsy o najwyższej wartości technologicznej, przy praktycznym braku tzw. ziaren lekkich i reaktywnych alkalicznie, stanowiących duże zagrożenie dla betonu nawierzchniowego.
Wyniki badań takich parametrów jak Los Angeles, micro-Deval czy PSV jednoznacznie wskazują na wysoką odporność kruszywa na ścieranie i rozdrabnianie, równą lub częstą wyższą od powszechnie stosowanych surowców skalnych pochodzących z kopalni zlokalizowanych na południu Polski, a odgrywającą kluczową rolę w produkcji betonu z przeznaczeniem na nawierzchnie.
Nie mniejsze znaczenie mają również parametry trwałościowe w postaci wyników mrozoodporności i nasiąkliwości, które również w tym przypadku kwalifikują materiał do grupy najwyższej jakości.
Proces wydobycia kruszywa z dna morskiego oraz wtórnego płukania w zakładzie przeróbczym zapewnia stały i bardzo niski poziom zapylenia co znacznie ułatwia pracę z materiałem, zwłaszcza w technologii betonu.
Wszystkie parametry kruszywa są regularnie badane przez laboratorium akredytowane w ramach certyfikowanego systemu ZKP (2+) co pozwala na stały monitoring oraz utrzymywanie ich na niezmiennym poziomie. Zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, kruszywa sprzedawane przez Minerals DC Nowak posiadają pełną dokumentację.

Opinie klientów

Producent wzrorowo spełnił nasze wymagania jakościowe i ilościowe.
Niniejszym uważamy, że Firma Handel i Minerały Nowak wywiązały się ze swoich zadań
dobrze i polecamy ją, jako bardzo dobrego partnera.

Budimex S.A.

Po przeprowadzeniu niezbędnych badań kontrolnych można było stwierdzić, że kruszywo
naturalne firmy H. i M. Nowak przydatne jest do produkcji mieszanek mineralno asfaltowych.
Producent wzorowo wypełnił nasze oczekiwania.

Polski Asfalt sp. z o.o.

Kontakt

Minerals DC Nowak
Minerals DC Nowak
Sp. z o.o. Sp. k.

80-601 Gdańsk
ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5,
lok. nr 2/38
ul. Ku Ujściu 23
80-701 Gdańsk
ul. Chemików 4
80-550 Gdańsk
S. Nowak - Dyrektor Operacyjny
szymon.nowak@kruszywo.net
W. Tęcza - Dyrektor Handlowy
tel. 509-342-371
wojciech.tecza@kruszywo.net
Dziękujemy, otrzymaliśmy Twoją wiadomość!
Oops! Something went wrong while submitting the form.