O firmie

Minerals DC Nowak Sp. z o.o. Sp. k. powstała w 2017 roku w wyniku podjęcia współpracy przez firmy Handel i Minerały Nowak Sp. z o.o. Sp. k oraz belgijskiej firmy Group De Cloedt.

Spółka HiM Nowak zainaugurowała swoją działalność w branży w 2011 roku realizując dostawy kruszyw na potrzeby realizacji najważniejszych projektów infrastrukturalnych w regionie pomorskim. Jako jedyna firma w Polsce pozyskiwała, przerabiała i sprzedawała kruszywa morskie pochodzące ze złoża zlokalizowanego w Morzu Bałtyckim, tj. z „Południowej Ławicy Środkowej – Bałtyk Południowy”.

Historia Group De Cloedt sięga swoimi korzeniami początków XX wieku. Strategia jej działalności osadzona jest w realizacji inwestycji związanych z wykonywaniem robót czerpalnych, z pozyskiwaniem i produkcją kruszyw skalnych oraz pracami w zakresie ochrony środowiska. Odziały i placówki firmy mają swoje siedziby w Belgii, w Holandii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, na Łotwie, we Francji oraz w Norwegii.

Głównym profilem działalności Spółki Minerals DC Nowak jest zaspakajanie narastających potrzeb rynku na kruszywa naturalne. Nadal, jako pionier i jedyna firma w Polsce zajmuje się̨ pozyskiwaniem, przerobem i sprzedażą̨ kruszyw morskich pochodzących ze złoża zlokalizowanego w basenie Morza Bałtyckiego. Drugą silną i stale rozwijaną gałęzią działalności MDCN jest sprzedaż i dystrybucja kruszyw łamanych ze Skandynawii. Grupa posiada swoje złoża w Norwegii, w Seljestokken, Eikefet i Halsvik. Oferowana gama produktów charakteryzujących się najwyższą jakością, znajduje zastosowanie w produkcji mieszanek betonowych, mas bitumiczno-asfaltowych a także w szerokorozumianej rozbudowie infrastruktury drogowej i kubaturowej. Jakość materiałów doceniana jest przez naszych Klientów uczestniczących w prestiżowych, najbardziej wymagających inwestycjach.
Minerals DC Nowak poza sprzedażą kruszyw ze Skandynawii oraz pozyskiwaniem surowca z dna Morza Bałtyckiego, zajmuje się robotami czerpalnymi i podwodnymi, w tym bagrowaniem. Dredging, rozumiany jako pogłębiane i regulacja dna zbiorników wodnych wykonywany jest przez Grupę DC za pomocą najnowocześniejszych, wyspecjalizowanych jednostek. Załogi statków DC realizują najbardziej skomplikowane technicznie projekty w Polsce i na Świecie.