Centrum Logistyczne w Porcie Gdynia

Budowa placów składowo-manewrowych na terenie Centrum Logistycznego przy ul. Logistycznej w Gdyni pochłonęła blisko 85 tysięcy m3 betonu. Na blisko 18 hektarach powstały 2 oddzielne place do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych.

Grubość warstwy betonu to minimum 45cm , co pozwoliło uzyskać nośność 20 ton/m2. Sama warstwa nawierzchniowa była układna w jednej warstwie, z betonu zbrojonego włóknami w ilości blisko 55 tys. m3
Projekt został ukończony w 2021 roku, znacząco przed czasem. Szybka realizacja tej inwestycji była możliwa właśnie dzięki połączeniu różnych technologii układania nawierzchni oraz za sprawą ustawienia na placu budowy węzła betoniarskiego.

Minerals DC Nowak odpowiadał za kompleksową dostawę blisko 80 tys. ton materiałów do produkcji mieszanek betonowych na placu budowy tj. piasku 0/2mm oraz żwirów frakcji 2/8mm , 8/16mm oraz 16/32mm pochodzących ze złoża „Południowa Ławica Środkowa – Bałtyk Południowy”.

Inwestycja Portu Gdynia obejmowała także wykonanie odwodnienia liniowego oraz przebudowę i budowę uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wraz ze zbiornikiem oraz przepompownią wody pożarowej. Dodatkowo do zadań generalnego wykonawcy należała m.in. realizacja sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa dwóch trafostacji, otwartego zbiornika retencyjnego z drogą dojazdów, a także pomostów obsługowych dla kontenerów chłodniczych.

Wartość inwestycji to ponad 70 milionów PLN netto.

GW: NDI Sp. z o.o./NDI S.A. , INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Źródło: www.gdynia.pl oraz www.port.gdynia.pl ( Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.)