Modernizacja układu falochronów osłonowych

14 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni zostały podpisane dwie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”:

– na roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego na kwotę 367 692 176,55 zł brutto oraz
– na roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego na kwotę 239 729 758,68 zł brutto.

Wykonawcą obu umów jest Konsorcjum firm:
PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa (LIDER)
CYES MARITIME WORKS S.L. c/Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja, Hiszpania
ROVERPOL Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

Minerals DC Nowak jest kluczowym partnerem tej inwestycji. Oprócz dostaw kruszyw na potrzeby produkcji mieszanek betonowych prefabrykowanych elementów kesonów oraz konstrukcji falochronu dostarczamy również pospółkę bezpośrednio w konstrukcję. Całość dostaw obejmie ilość bliską 1 000 000,00 ton.
Falochron w Porcie Północnym w Gdańsku i modernizacja jego układu to jedna z pierwszych realizacji robót typu DREDGING & OFFSHORE dla naszej spółki w Polsce. Mamy nadzieję, że ta gałąź naszej działalności będzie się stale rozwijać, pomagając nam zdobyć pozycję lidera na naszym rodzimym rynku.

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji obu umów to 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycja, polegająca na modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym, zlokalizowana jest na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Gdańsk i dotyczy obszaru wodnego należącego do Skarbu Państwa. W ramach projektu planowana jest rozbudowa układu falochronów odpowiadających za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego. Przedsięwzięcie przebiegać będzie na terenie około 232 ha (w tym powierzchnia prac czerpalnych wyniesie około 145 ha) i dotyczyć będzie:
– remontu istniejącego falochronu wyspowego (o długości 653,0 m),
– budowy nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego (całkowita długość nowej konstrukcji wyniesie 853,0 m),
– remontu falochronu wyspowego północnego (o długości 1625,0 m)
– budowy platformy dla ptaków, która zlokalizowana będzie pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym, a jego projektowanym przedłużeniem,
– budowy nowego „Południowo – Wschodniego” falochronu (o długości 826,0 m),
– wykonania robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych i obrotnicach wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego.

28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-4/16-00_P.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.03.02.00-00-0010/17-00. Wartość całkowita projektu 719 mln w tym dofinansowanie z UE ok. 611 mln.
( żródło: Urząd Morski Gdynia).