Kruszywo Łamane

Sprzedaż kruszywa łamanego ze skały litej opieramy wyłącznie o sprzedaż kruszyw ze Skandynawii.

W Grupie DC znajdują się kamieniołomy o najlepszych i najbardziej zasobnych złożach w Europie tj. Seljestokken, Eikefet oraz Halsvik. Zlokalizowane są w Norwegii, skąd możliwy jest łatwy i szybki dostęp drogą morską do większości portów północnej Europy.
Kamieniołomy dysponują stabilnym złożem gnejsów oraz granitognejsów o szczególnie istotnej wartości technologicznej.
W Polsce obecnie operujemy na 6 składach zlokalizowanych w kluczowych morskich portach, od Gdańska do Szczecina tj.:
– Gdańsk
– Gdynia
– Kołobrzeg
– Świnoujście
– Szczecin

Kamieniołom EIKEFET
Wydobycie i oryginalne pozwolenia na eksploatację złoża granitu gnejsowego na tym terenie sięgają 1872 roku. Eikefet ma nieograniczony dostęp do Osterfjorden i posiada 2 wyłączne nabrzeża. Średnioroczny obrót to około 2-3 miliony ton. Zakład posiada zgodę na wydobycie kolejnych 200 mln ton.
Kamieniołom SELJESTOKKEN
Pozwolenie na wydobycie uzyskano w 2005 r. Seljestokken ma nieograniczony dostęp do fiordu Frosjøen, a następnie bezpośredni akces do Morza Północnego. Wielkość sprzedaży to około 1,0 milion ton rocznie przy wydajności 1,2 miliona ton/rok. Zakład ma zgodę na wydobycie 100 milionów ton.
Kamieniołom HALSVIK
Kamieniołom w Sløvåg rozpoczął swoją działalność w 1994 roku. Wydobywana skała to bardzo wytrzymały gnejs o słabo widocznej teksturze kierunkowej, zbliżony do granitów ( granitognejs). Roczna wielkość sprzedaży i produkcji kształtuje się na poziomie 2,0 milionów ton. Zezwolenie obejmuje wydobycie około 160 mln ton.

Kruszywa naturalne łamane pochodzące z kamieniołomu Eikefet

Kruszywa naturalne łamane pochodzące z kamieniołomu Seljestokken

Kruszywa naturalne łamane pochodzące z kamieniołomu Halsvik