Tunnel under Świna

Inwestorem budowy tunelu w Świnoujściu jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA pełni rolę Inwestora zastępczego. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna szacowana wartość inwestycji to 913,8 mln złotych, maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 775 mln złotych.
The project entitled "Improving the transport connection between the islands of Uznam and Wola in Świnoujście - construction of the tunnel under Świna", Measure 4.2 - Increasing the transport accessibility of urban centers located outside the TEN-T road network and relieving the city from excessive road traffic, Priority Axis IV - Road infrastructure for cities, Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020

Minerals DC Nowak w ciągu niespełna 18 miesięcy dostarczyła ponad 60 tys. ton kruszywa, głównie grysy frakcji 2/8mm oraz 8/16mm na potrzeby produkcji mieszanek betonowych (CEMEX).

The investment is the design and construction of a GP road between the islands of Wolin and Uznam in Świnoujście, on the section from Karsiborska street on the island of Usedom to the intersection Duńska and Fińska street one on the island of Wolin, with a total length of approx. 3.2 km. The scope of the investment includes the construction of a tunnel bored using the TBM machine technology under the Świna Strait, approximately 1.44 km long, with access to the tunnel in the form of an open trench and a tunnel made using the roof method on the Uznam island and on the Wolin island. The road system will also include: access roads to the tunnel, a maneuvering square, an intersection - a roundabout on the island of Wolin and a T-intersection on the island of Usedom. The investment also includes the reconstruction of the existing adjacent streets.

source: Gmina Miasto Świnoujście (www.tunel-swinoujscie.pl)