Odebraliśmy nowy Certyfikat Zgodności Instytutu Kolejnictwa

W dniu 04 listopada br. odebraliśmy nowy Certyfikat Zgodności Instytutu Kolejnictwa dla tłucznia kolejowego 31,5/50mm z naszego norweskiego kamieniołomu Eikefet.

Sam materiał otrzymał certyfikat już wiele lat temu, tym bardziej cieszy nas fakt, że spółka Minerals DC Nowak może nieprzerwanie posługiwać się certyfikatem do listopada 2024 roku.

W ostatniej dekadzie szereg inwestycji kolejowych w regionie powstało z wykorzystaniem naszego tłucznia kolejowego. Podsypka stosowana była m.in. na budowie linii kolejowej nr 9 (E65) z Gdańska do Warszawy oraz linii 213 z Gdyni na Hel.

Certyfikat można pobrać klikając poniższy link:

IK CZ 048 2021 Minerals DC Nowak