Nowe produkty w ofercie MDCN!

W czerwcu 2018 r., Minerals DC Nowak rozszerza ofertę asortymentową o kolejne produkty. Nowa oferta obejmuje miedzy innymi kruszywa naturalne o uziarnieniu 16-32 mm i 32-63 mm. Zapraszam do składania zapytań ofertowych.