Modernizacja i zakup nowej linii produkcyjnej

Mając na uwadze wzrost zapotrzebowania na kruszywa oraz stały rozwój firmy, Zarząd Minerals DC Nowak podjął strategiczną decyzję o konieczności rozbudowy i reorganizacji zakładu przerobu kruszyw w Gdańsku.
We wrześniu br. rusza nowa linia produkcyjna, w skład której wchodzą najnowocześniejsze urządzenia przesiewające i kruszące surowiec pochodzący ze eksplorowanego złoża Południowa Ławica Środkowa – Bałtyk Południowy.