Start

KRUSZYWO
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

KRUSZYWO
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Kruszywo
morskie

Kruszywa naturalne pochodzące ze złoża „Południowa Ławica Środkowa – Bałtyk Południowy”

Kruszywo
morskie

Kruszywa naturalne pochodzące ze złoża „Południowa Ławica Środkowa – Bałtyk Południowy”
Więcej

KRUSZYWO
ŁAMANE

Kruszywa naturalne łamane ze skały litej pochodzące ze Skandynawii

KRUSZYWO
ŁAMANE

Kruszywa naturalne łamane ze skały litej pochodzące ze Skandynawii
Więcej

DREDGING
OFFSHORE

Pogłębianie i regulacja dna zbiorników wodnych. Ochrona i umacnianie brzegów, budowa falochronów i inne prace w zakresie robót hydrotechnicznych

DREDGING
OFFSHORE

Pogłębianie i regulacja dna zbiorników wodnych. Ochrona i umacnianie brzegów, budowa falochronów i inne prace w zakresie robót hydrotechnicznych
Więcej

Dla kogo jest nasz produkt?

Kruszywo firmy Minerals DC Nowak jest przeznaczone dla wszystkich, którzy cenią wysoką jakość produktów.

Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym, w szczególności w budownictwie drogowo-mostowym, mieszkaniowym,  hydrotechnicznym oraz kolejowym.

W stałej ofercie jest dostępne kruszywo drobne i grube wszystkich frakcji. Żwiry i grysy z przeznaczeniem do produkcji mieszanek betonowych i mas bitumicznych,  ponadto tłuczeń kolejowy, kliniec oraz mieszanki o uziarnieniu ciągłym.

Firmy zajmujące się projektowaniem i aranżacją terenów zielonych znajdą w naszym asortymencie unikatowe otoczaki pochodzenia morskiego, jak również pełną paletę barw kruszyw naturalnych łamanych pochodzących z kamieniołomów północnej Europy.

Najwyższa jakość

Jednorodność

Oferowane przez nas produkty cechuje rzadko spotykana jednorodność. Zasobność przebadanych złóż morskich oraz kamieniołomów z których pozyskiwane jest kruszywo stanowi wartość setek milionów ton. Nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji złoża te wystarczą nam na długie dekady.

Mrozoodporność

Wszystkie nasze kruszywa cechuje wysoka odporność na działanie niskich temperatur. Niska nasiąkliwość oraz wysoka mrozoodporność kruszyw, również w obecności NaCl pozwala spełniać najwyższe wymagania stawiane produktom w ekstremalnych warunkach.

Miażdżenie

Kruszywa poddawane są regularnie specjalistycznym, bardzo wymagającym badaniom właściwości mechanicznych i fizycznych. W ich efekcie uzyskaliśmy zdumiewające wyniki wytrzymałościowe, zarówno pod kątem badań odporności kruszyw na rozdrobnienie, wytrzymałości na miażdżenie oraz ścieralność i polerowalność.